Privacyverklaring

26 mei 2018

Privacyverklaring

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door Lemmens Vignigni vof (hierna genoemd: LEMMENS VIGNIGNI). LEMMENS VIGNIGNI waardeert de interesse die u in ons bedrijf en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.lemmensvignigni.be of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media (samen “LEMMENS VIGNIGNI-pagina’s”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die LEMMENS VIGNIGNI verzamelt tijdens uw interacties met LEMMENS VIGNIGNI, zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door LEMMENS VIGNIGNI, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met LEMMENS VIGNIGNI, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

 

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • LEMMENS VIGNIGNI diensten online of offline aanschaffen;
 • Informatie opvragen over LEMMENS VIGNIGNI diensten;
 • Deelnemen in LEMMENS VIGNIGNI online communities, waaronder onze kanalen/pagina’s in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van LEMMENS VIGNIGNI;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze service en blijven verbeteren van onze website;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de website/sociale media van LEMMENS VIGNIGNI.

Wanneer u te maken heeft met LEMMENS VIGNIGNI in de hoedanigheid van een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Het faciliteren van toegang tot informatie
 • Het verbeteren van communicatie
 • Het analyseren van en inzicht verkrijgen in klantinteracties
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van dienstenklachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek over geleverde diensten

 

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met LEMMENS VIGNIGNI, bijvoorbeeld door u te registreren op de nieuwsbrief, een dienst te kopen of de LEMMENS VIGNIGNI-pagina’s te bezoeken (zoals “Volg ons op LinkedIn”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw beroep;
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Uw professioneel e-mailadres;
 • Uw professionele werkervaring;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze LEMMENS VIGNIGNI-pagina’s;
 • Andere persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld uw hobby’s/interesses

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met LEMMENS VIGNIGNI, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • De mails verstuurd door LEMMENS VIGNIGNI die u opent of doorklikt

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

 

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met LEMMENS VIGNIGNI delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw communicatie met LEMMENS VIGNIGNI over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van LEMMENS VIGNIGNI;
 • Een product of dienst bestellen;
 • Deelnemen aan een actie, evenement;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een LEMMENS VIGNIGNI-aanbieding (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken);
 • Abonneren op een LEMMENS VIGNIGNI-nieuwsbrief;
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

 

Uw rechten

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld of wij deze hebben ontvangen, kan u een verzoek versturen naar info@lemmensvignigni.be om uw gegevens te consulteren, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. U hebt het recht om binnen de maand een antwoord op uw verzoek te krijgen.

Als u niet wilt dat wij u aanbiedingen of bepaalde informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door uw e-mailvoorkeuren aan te passen of uit te schrijven op alle mailings. Deze knop vindt u steeds onderaan in een mailing.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens foutief of onwettelijk worden verwerkt door LEMMENS VIGNIGNI of haar verwerkers, hebt u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

 

Sociale media

Als u deelneemt aan fora via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

LEMMENS VIGNIGNI is gebonden aan het privacy beleid van deze derden, en aan deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met LEMMENS VIGNIGNI, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

 

Links naar andere websites

Wanneer u de LEMMENS VIGNIGNI-pagina’s bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door LEMMENS VIGNIGNI en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van LEMMENS VIGNIGNI zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. LEMMENS VIGNIGNI maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van LEMMENS VIGNIGNI zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze website.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw (browse)voorkeuren te wijzigen of te overwegen de LEMMENS VIGNIGNI-pagina’s niet langer te gebruiken.

 

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan via info@lemmensvignigni.be Wij helpen u graag verder.

© LEMMENS VIGNIGNI 2020